Buer Gruppen – 50 år med kvalitetshåndverk.

Buer Gruppen består av:
Malermester Buer AS, Malermester Buer Drammen AS, Malermester Buer Bergen AS, Buer Entreprenør AS, Buer Bygningsvern AS, Malermester Buer Østfold, Lars E Strand Malermester og Entreprenørforretning AS, MesterAlliansen AS og Fargerike Hvam. Buer Gruppen har totalt 260 ansatte og der dermed en av Norges største overflate entreprenører.

Vi utfører alt av overflater til nybygg, rehabilitering og ombygging til offentlig-, borettslag-, sameier-, nærings- og privatmarkedet.

Østfold Fylkeskommune
Nesodden kommune
Gran kommune
Kongsvinger kommune
Nes kommune
Ullensaker kommune
Eidsvoll kommune
Hurdal kommune
Sørum kommune
Nittedal kommune
Rælingen kommune
Rygge Kommune
OSL Gardermoen
Universitetet i Ås
Høegh Autoliners
Rom Eiendom
ISS
FFI (Forsvarets forsknings institutt)
Kongsvinger Sykehus Innlandet
National Theatret
Bymiljøetaten
Renovasjonsetaten
Brann- og redningsetaten
Miljøetaten
Forsvarsbygg
Kongsberg Kommunale Eiendom
FOBE 1 Gruppen (Lier, Røyken, Hurum, Nedre & Øvre Eiker)
Drammen Eiendom KF
Undervisningsbygg
Vestre Viken
Sykehusene i Vestfold
Drammen Vann & Avløpsetat
JBV

Sentral godkjenning
Våtromsarbeider, Tiltaksklasse 1
Utførelse av bevaringsverdige byggverk, Tiltaksklasse 2
Ansvarlig søker

Våre tjenester

Det var en gang …

Malermester M. Brattfoss ble etablert i 1970. I 1979 ble malermester Willy Buer fra firma Gromholt AS ansatt hos Bratfoss. Det var et lite firma på den tiden, men som vokste raskt og ble til ett av Oslos største malermesterfirmaer. I 1989 ble firmaet solgt til BPA Måleri i Sverige. I 1994 overtok Willy Buer som daglig leder av selskapet. I 1995 tar Willy Buer med seg sin sønn Tore Buer og kollegaene Svein Heggeli og Åge Delerud og de kjøper selskapet tilbake. I 1999 overtar Tore Buer den daglig ledelsen av selskapet og endrer navn til Malermester Buer AS. I tillegg etablerers selskapet Malermester M. Bratfoss AS.

Dagens landemerker

I tiden 1986 til 1999 utfører selskapet mange store prosjekt som i dag fortsatt er landemerker. Arlanda Innenriks Terminal, de fleste av anleggene tilhørende OL på Lillehammer, Aker Brygge, Rikshospitalet, Regjeringskvartalet, utbygging av leilighetene på Grønnlandsleira og Hotel Oslo Plaza.

Videre etableres Buer & Bratfoss i 2001 og Malermester Buer, Drammen i 2006.

I 2010 etableres selskapet Multi Surface Solution ASA som hadde gjort avtale om oppkjøp av 21 norske håndverksbedrifter og det store svenske selskapet Sandå Måleri AB. MMS ASA ble godkjent i to omganger for å bli tatt opp på hovedlisten til Oslo Børs. Bransjen var på den tiden overmoden for konsolideringer, men pga finanskrise og manglede investeringsvilje ble ikke oppkjøpene gjennomført.

I stedet gjorde MMS ASA en intern konsolidering og endret navn til Buer Gruppen AS i 2011.

Fom. mandag 13.02.2017 ansatte Buer Prosjekt AS 26 nye medarbeidere i Bergen. (Alle fra tidligere BHB AS)
Samtidig har Buer Prosjekt AS endret firmanavn til Malermester Buer Bergen AS.
Firmaet er leverandør av alle typer maler- og byggtapetsertjenester samt fasaderehabilitering.
Malermester Buer Bergen AS bygger på samme verdier som i Malermester Buer AS, hvor fokuset hele tiden er å kunne tilby den beste fagkompetansen med dyktige fagfolk til våre kunder.

«Buerskolen»

Tidligere eide Malermester Buer aksjer i datterselskapene. Nå er eierstrukturen endret og det er nå Buer Gruppen som eier aksjer i datterselskapene.
Buer Gruppens historie bærer preg av gode ledere og kultur, fokus på å utvikle og beholde egne ansatte som alle har gått «Buer skolen»

Som en videreføring av ideen til MMS ASA har Buer Gruppen tatt initiativ til å etablere MesterAlliansen AS som er i ferd med å bli en landsdekkende kjede bestående av Norges beste håndverksbedrifter.

MA_grønn_bredde_boxB


Buer Gruppen er medlem av Mesteralliansen som er landets ledende håndverkskjede og består av de beste håndverksbedriftene.

Se mer på www.mesteralliansen.no

landemerker

Gode samarbeidspartnere er viktig for et godt resultat: