https://youtu.be/S4zxLbgR8LQ

 • Steg 1: Forarbeid

  På nye gipsplater holder det å børste over med en kost for å fjerne støv

 • Steg 2: Sparkling

  – Skjøtsparkling

  Slik gjør du:
  Armeringstapen legger du over skjøten – i våt sparkelmasse for å få feste.
  Ta litt sparkelmasse på en mellomstor sparkel eller sparkelpalett og hold denne i én hånd, mens du har en sparkel i den andre hånden du påfører massen med.
  Start omtrent 30 cm over gulvet og påfør massen nedover, helt til du når gulvet. Stryk ut massen i motsatt retning. Jobb deg oppover veggen, i cirka 30 cm lange legg.
  Pass på at sparkelmassen ikke «hoper seg opp» og danner en kant i skjøten.
  La sparkelmassen tørke og puss over.
  Påfør sparkelmasse én gang til.
  For at skjøten mellom platene ikke skal sprekke kan du bruke en armeringstape i papir. Denne legger du på våt sparkel, langsmed hele skjøten.
  Gjenta trinn 1-4 til veggen er helt jevn og klar for grunning og maling.

  – Utvendige hjørner
  Utvendige hjørner må beskyttes. Hjørnene blir sterke og presise når de utføres med
  hjørnebeslag.

  Sett fast hjørnebeslag etter monteringsanvisning.
  Legg på sparkel fra begge sider av hjørnet for å få en skarp kant.
  Stryk ut sparkelen fra hjørnet og innover på veggen, da forhindrer du at du dytter hjørnebeslaget bort fra hjørnet.

  – Innvendige hjørner

  Fyll skjøten som skal sparkles med sparkel, press inn en brettet papirremse med en sparkelspade for å komme godt inn i hjørnet.
  Legg på sparkel, og stryk ut over papirstrimmelen på samme måte som ved skjøtsparkling (se over).